Strategie

Rozjedeme váš nápad ve funkční firmu. Vytvoříme business plán

Máte nový nápad či podnikatelský záměr? Bez plánu se daleko nehnete. Poskytneme vám návod pro realizaci vašich myšlenek. Nastavíme pro vaši společnosti kompletní firemní strategii a business plán. Díky tomu se vyhnete nežádoucímu zpomalenému růstu či dokonce stagnaci vaší firmy.

 

Proč je potřeba business plánu

Současné podnikatelské prostředí poukazuje na poměrně vysokou míru společností, které se neopírají ve své činnosti o metodický plán či strategii a vyvíjí se tzv. necíleně a neurčitě. Důvodem často bývá skutečnost, že nositel cílů a vizí je sám majitel, což může při nepřesné interpretaci být matoucí pro exekutivní management společnosti.

 

Co je součástí business plánu

 • vize a poslání společnosti
 • definice business modelu (např. Canvas BM)
 • nastavení strategie (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá)
 • analýza konkurence a vnějšího prostředí
 • studie proveditelnosti
 • investiční plán, finanční rozvaha
 • profitabilita / rentabilita
 • marketingová strategie
 • SWOT analýza
 • personální odpovědnost
 • zdroje vlastní a potřebné (core segment)
 • možnosti rozvoje společnosti
 • strategičtí partneři
 • projektový plán (timing)
 • závěrečná ustanovení

 

Pro koho je firemní strategie vhodná

 • zaběhlá společnost, která v rámci změn trhu potřebuje adaptovat na nový směr či prostředí a potřebuje pomoci s předefinováním cílů a priorit. Jedná se o společnost, která má nastavenou strategii, a potřebuji buď zcela novou či redefinovat stávající
 • zaběhlá společnost, která se dostala do červených čísel. V těchto případech často nestačí pouze nová strategie, ale doporučujeme využít i službu revitalizace společností
 • expandující společnost, která potřebuje novou strategii jako podklad pro investora či banku. Může se jednat pouze o dílčí strategii či business plán pro otevření nové divize či pobočky, a tak dodat konkrétní podklady odpovídající danému záměru
 • začínající podnikatel nebo vznikající startup (např. e-shop), kterému pomůžeme s naplánováním rozvoje, postupem a metodikou, definováním toho, čeho se vyvarovat, a jaké kroky jsou zbytečné či neefektivní. Provedeme vás začátkem vašeho podnikání, nastavíme finanční rozvahu, upozorníme na hrozby, minimalizujeme rizika atd.

 

Jak vám pomůžeme

Nastavíme pro vaši společnost kompletní novou strategii či business plán (na 2, 3 nebo 5 let), a to ze všech spekter daného podnikatelské záměru společnosti:

 

Business
model

Obchodní a marketingová
strategie

Konkurenční
strategie

Personální
strategie


IT
řešení

Ekonomická
rentabilita

Etická
odpovědnost

Závěřečná
zpráva


Výstupem je dokument, obsahující kompletní strategie ušitou na míru na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí společnosti a všech relevantních vlivů a rizik. Dokumentu slouží jako kompletace myšlenek vedoucích k realizaci podnikatelského záměru, nastavení a definování veškerých přímých i nepřímých proměnných, které mají vliv na daný subjekt stejně tak jako determinace následných kroků, postupů, odpovědností a především cílů.

 

"Nejhorší strategie je žádná strategie."

Chci firemní strategii

 

Co dál

Součástí našich služeb je i společné periodické vyhodnocování jednotlivých etap v průběhu časových strategií a následně je revidovat s ohledem na splněné či nesplněné cíle. Ale u firemní strategie naše práce nekončí a vlastně ani nezačíná. Naše pomoc firmám nabízí mnohem širší záběr. Pomáháme udržovat a rozvíjet byznys firem i v dalších oblastech:

 

 

Proč spolupracovat s námi

Máme mnohem širší záběr než běžní konzultanti. Jsme tým specialistů z různých oborů, jako je právo, finance, IT a marketing a management, kde máme více než desetileté zkušenosti.

Dokážeme tak jít více do hloubky a lépe pomáhat firmám tam, kde nejvíce potřebují. Vznikli jsme proto, abychom mohli pomáhat komplexně, nikoliv pouze s dílčími záležitostmi.

Více o nás

 

Spokojení klienti