Revitalizace

Postavíme vaši firmu na nohy. Vytáhneme vás z červených čísel

Balancuje vaše společnost na hranici ekonomické stability? Nebo potřebujete nevyhnutelně dostat svou firmu z červených čísel? Nabízíme řešení v podobě metodiky MBO (Management By Objectives), díky které definujeme krizový scénář pro znovu nastartování ekonomické stability společnosti.

 

Proč je potřeba revitalizace společnosti

Nemalá část úspěšných společností se postupem času dostala do pozice stagnace, v horším případě přímo do červených čísel. Překvapivě bývá nejčastější příčinou příliš rychlý růst společnosti, přičemž v periodických momentech růstu nedocházelo k etapám etablování (čas nutný ke stabilizaci a adaptování všech genericky se vytvářejících procesů).

Samozřejmě důvodů ke vzniku stagnace či ztráty je nespočet od špatně nastavené strategie či špátných strategických rozhodnutí přes vliv trhu v souvislosti se změnou makroekonomického prostředí, zastaralou technologii, vyhořelý exekutivní management až například po odmítavý postoj majitele delegovat pravomoce na management ve snaze si vše uřídit sám. Pravdou je, že revitalizace společností je jednou z nejtěžších úloh managementu. Bez pohledu z venčí a zkušeností, které máme, se vám to podaří jen stěží.

 

Příčiny vzniku stagnace společnosti

 • společnost rostla rychleji, než se zvládala adaptovat na vnitřní procesy
 • společnost má dlouhou historii a došlo k rezignaci na změny
 • každá společnost má své stíny a slabé stránky, které přímo aktéři společnosti (vedení i zaměstnanci) nejsou schopni vidět, chybí pohled osoby z venčí
 • když majitel společnosti se i po velkém vzrůstu společnosti neustále snaží řídit vše a nechce delegovat odpovědnost
 • chybná strategická rozhodnutí, která přinesla společnost do červených čísel
 • změna trhu a vliv makroekonomického prostředí

 

Jak vám pomůžeme

Abychom opět nastartovali vaši firmu, musíme nejprve prozkoumat stávající stav ve vaší společnosti. Poté navrhneme optimalizaci všech procesů, kterých bude třeba. Pomůžeme vám i s její implementací. Budeme přitom postupovat následovně:

 

1. Hluboká analýza
vnitřního prostředí

 • úvodní konzultace
 • přístup k interním procesům, dokumentům, smlouvám atd.

2. Identifikace hrozeb
a jejich metodické odstraňování

 • nastavení plánu
 • řízení změn

3. Finanční audit
a revitalizační plán úspor

 • plán možných úspor
 • doporučení investice s rentabilní návratností či získání úspory

4. Definování odpovědností
pro další kroky

 • rozdělení kroků řízení změn
 • rozdělení kompetencí a odpovědnosti

5. Kontroling
dílčích činností

 • nastavení období pro kontroling
 • průběžné analýzy a doporučení

 

Pomoci vám můžeme ve dvou rovinách:

 1. Vypracování detailní zprávy z pohledu výše zmíněných oblastí a nastavení doporučení pro management společnosti s podrobným plánem úkonů a časovým harmonogramem cílu (MBO)
 2. Přímá participace našich specialistů s delegovanou odpovědností na řízení změn ve společnosti. Vykonáváme formou projektového řízení změn
Chci revitalizaci společnosti

 

Co dál

Revitalizací společností často naše práce nekončí. Naše pomoc firmám nabízí mnohem širší záběr. Pomáháme udržovat a rozvíjet byznys firem i v dalších oblastech:

 

 

Proč spolupracovat s námi

Každá společnost má obvykle velké potíže s implementací řízení změn v organizaci, a to z důvodu neochoty zaměstnanců přizpůsobovat se novým věcem. Samo vedení společnosti obtížně obhajuje jakékoliv změny, které nejsou populární z pozice vnímání zaměstnanců.

Proto se v případě zainteresování třetího subjektu situace pro vedení společnosti zjednodušuje, neboť pouze oznámí záměr a exekutivu změn nechá na našich bedrech.

Máme mnohem širší záběr než běžní konzultanti. Jsme tým specialistů z různých oborů, jako je právo, finance, IT a marketing nebo management, kde máme více než desetileté zkušenosti.

Dokážeme tak jít více do hloubky a lépe pomáhat firmám tam, kde nejvíce potřebují. Vznikli jsme proto, abychom mohli pomáhat komplexně, nikoliv pouze s dílčími záležitostmi.


Více o nás

 

Spokojení klienti